Butiken

Påverkar vaping miljön?

Eftersom att det är viktigt att tänka på miljön så väljer de flesta att exempelvis handla ekologiskt, eller att använda sig av hållbara material. Men hur är det egentligen med vaping? Påverkar det miljön och om så är fallet, hur stor påverkan har det på miljön?

Cigaretter är kända för att vara dåliga för miljön

Utöver att vara skadlig för människor och djur så är cigaretter allmänt dåliga för miljön på ett par olika sätt.

     1.      Cigarettfimpar orsakar föroreningar genom att de transporteras, som avrinning, till avlopp och därifrån till floder, stränder och hav.

     2.      Preliminära studier visar att organiska föreningar (som nikotin, bekämpningsmedelsrester och metall) sipprar från cigarettfimpar in i akvatiska ekosystem och blir akut giftiga för fiskar och mikroorganismer.

     3.      I en laboratoriestudie släppte kemikalierna som läckte ut från en enda cigarettfimp (blötlagd i 24 timmar i en liter vatten) tillräckligt med gifter för att döda 50 procent av saltvatten- och sötvattensfisken som exponerades för den i 96 timmar.

     4.      En annan laboratoriestudie fann att cigarettfimpar kan vara en källa till förorening av tungmetaller i vatten, vilket kan skada lokala organismer.

     5.      En studie av effekterna av vägavfall på marken fann att mönster av kolvätenivåer i marken liknade dem för nedskräpade cigarettfimpar. Detta tyder på att kemikalierna i jorden hade sipprat ut ur cigarettfimpar.

     6.      Vissa kolväten är cancerframkallande.

Vapes och e-cigaretter

Hur ser påverkan av vaping ut för miljön jämfört med rökning? Det är visserligen så att vaping också har negativa effekter på miljön.

     1.      Både batterierna och e-cigarettenheterna innehåller farliga ämnen som bly och kvicksilver.

     2.      Litiumjonbatterier i e-cigaretter har varit kända för att explodera och orsaka bränder i sopbilar och avfallshanteringsanläggningar om de skadas eller utsätts för extrem värme.

     3.      Ofullständigt använda vätskepatroner och refill innehåller nikotinsalter och tungmetaller, som kan läcka ut i jord och vattendrag eller förtäras av vilda djur. Sammanfattningsvis så kan man se att vaping också har negativa effekter på miljön. Men att dess effekter är på en mindre skala än cigarettrökning. Vilket även stämmer för hälsoeffekterna av vaping. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.